ĐĂNG KÝ THAM GIA

Chọn

ĐĂNG KÝ THI

Bạn có thể đăng ký dự thi tại đây !

DỰ THI

Chọn

DỰ THI

Để dự thi bạn đăng nhập vào hệ thống!


KẾT QUẢ & ĐÁP ÁN

Chọn

ĐÁP ÁN

Sau khi hoàn thành bài thi, bạn có thể xem lại.

THÔNG TIN THAM KHẢO

BỘ CÂU HỎI CUỘC THI

* Nội dung bài thi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục tài liệu tham khảo

THÔNG BÁO

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-CAT-PV01 ngày 12/02/2020 của Công an tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai năm 2020; Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai năm 2020. Chi tiết >>